פארבינדט אייך

ביטע לאזט אונז וויסן אייערע קאמענטארן, קושיות ואבעיות, און מיר וועלן אייך פראבירן צופרידנצושטעלן ווי ווייט מעגליך.

יישר כחכם

8+